Palais des Beaux-Arts,
Charleroi
Saison 18-19

07-11-2018

Il Matrimonio Segreto

DOMENICO CIMAROSA / STEFANO MAZZONIS DI PRALAFERA
OPÉRA ROYAL DE WALLONIE

Lyrique